“We are each our own devil, and we make this world our hell.”- Oscar Wilde

 
Saker man kan göra när man egentligne har mycket att göra: Klottra i photoshop. Just for fun. 
Kanske lite för att träna ljus, om man ska försöka få det till något vettigt.

 
constantine, digitalart, digitalt, photoshop,

Kommentera

Publiceras ej